dots-menu
×

Home  »  A Dictionary of Similes  »  Juan Valera y Alcalá Galiano Valera

Frank J. Wilstach, comp. A Dictionary of Similes. 1916.

Juan Valera y Alcalá Galiano Valera

Quick as the lightning’s flash.

Steady as a hay wagon.